ZOSTAVY IHRÍSK JUNGLE

MEGA5 - ihrisko
MEGA5 - ihrisko
PRIDAJ DO KOŠÍKA
2560.00 € (77.123 Sk)
2030.00 € 61.156 Sk
Ihrisko MEGA5 je exkluzívnym spojením viacerých zostáv a prídavných modulov dohromady. Je vhodné na vä?šie priestranstvá a umož?uje hru až pre 34 detí. Na rozdiel od zostáv Mega 1 až Mega 4 obsahuje dve kratšie 2,4m dlhé šmýka?ky. Preto sa hodí aj pre menšie deti. Zostava je pevná, robustná a bezpe?ná a poskytuje úžasné herné možnosti. Premyslený dizajn dreveného ihriska podporí fyzický aj psychický rozvoj detí. Samozrejme ihrisko sa dá rozšíri? o ?alšie prídavné moduly a príslušenstvo. Zostava obsahuje sklada?ky (sady komponentov) jednotlivých modulov, drevené profily a 2 farebné šmýka?ky 2,4m dlhé. Šmýka?ky majú horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 34. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov. MEGA5 pozostáva zo zostáv, prídavných modulov a príslušenstva : Jungle Farm, Jungle Casa, Climb Module, Playhouse Module 125 cm, Balcony Module, Net Link, Bucket, Talking Tube™ . Ihrisko MEGA5 obsahuje : Bucket, Talking Tube™, lezeckú stenu 2x, ?alekoh?ad, periskop, rebrík 2x, pieskovisko 2x, chráni?e proti nárazu hlavy Bumper Pad 8x, zástavku 2x, šmýka?ku 2,4m 2x, zemné kotvy 12x, podložku pod pieskovisko, manuál, úchytky, krytky, rukoväte, laná, háky.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
MEGA4 - ihrisko
MEGA4 - ihrisko
PRIDAJ DO KOŠÍKA
2300.00 € (69.290 Sk)
1970.00 € 59.348 Sk
Ihrisko MEGA4 spája viaceré zostavy a prídavné moduly dohromady a je ve?mi kompaktné. Je vhodné na ve?ké priestranstvá a umož?uje hru až pre 32 detí. Zostava je pevná, robustná a bezpe?ná a poskytuje úžasné herné možnosti. Premyslený dizajn dreveného ihriska podporí fyzický aj psychický rozvoj detí. Samozrejme ihrisko sa dá rozšíri? o ?alšie prídavné moduly a príslušenstvo. Zostava obsahuje sklada?ky (sady komponentov) jednotlivých modulov, drevené profily a 2 farebné šmýka?ky 3m dlhé. Šmýka?ky majú horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame aj pre vä?šie deti. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 32. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov. MEGA4 pozostáva zo zostáv, prídavných modulov a príslušenstva : Jungle Chalet, Jungle Casa, Climb Module, Playhouse Module 145 cm, Mini Market Module, Net Link, Fireman's Pole Ihrisko MEGA4 obsahuje : volant, Fun Phone, rebrík 2x, pieskovisko 2x, chráni?e proti nárazu hlavy Bumper Pad 5x, zástavku 2x, Fireman's Pole, šmýka?ku 3m, lezeckú stenu, lezecké lano, hojda?ku Swing Seat, zemné kotvy 10x, podložku pod pieskovisko, manuál, úchytky, krytky, rukoväte, laná, háky.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
MEGA3 - ihrisko
MEGA3 - ihrisko
PRIDAJ DO KOŠÍKA
2100.00 € (63.265 Sk)
1600.00 € 48.202 Sk
Ihrisko MEGA3 spája viaceré zostavy a prídavné moduly dohromady a je pospájané perfektným dvojitým premostením. Je vhodné na ve?ké priestranstvá a umož?uje hru až pre 28 detí. Zostava je pevná, robustná a bezpe?ná a poskytuje úžasné herné možnosti. Premyslený dizajn dreveného ihriska podporí fyzický aj psychický rozvoj detí. Samozrejme ihrisko sa dá rozšíri? o ?alšie prídavné moduly a príslušenstvo. Zostava obsahuje sklada?ky (sady komponentov) jednotlivých modulov, drevené profily a 2 farebné šmýka?ky 3m dlhé. Šmýka?ky majú horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame aj pre vä?šie deti. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 28. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov. MEGA3 pozostáva zo zostáv, prídavných modulov a príslušenstva : Jungle Villa, Jungle Cabin, 2-Swing Module, Bridge Module, Bridge Link. Ihrisko MEGA3 obsahuje : lezeckú stenu 2x, rebrík 4x, hojdacie lano 2x, pieskovisko 2x , chráni?e proti nárazu hlavy Bumper Pad 6x, šmýka?ku 3m 2x, zástavku 2x, hojda?ku Swing Seat 2x, zemné kotvy 12x, podložku pod pieskovisko, manuál, úchytky, krytky, rukoväte, laná, háky, most.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
MEGA2 - ihrisko
MEGA2 - ihrisko
PRIDAJ DO KOŠÍKA
2350.00 € (70.796 Sk)
1800.00 € 54.227 Sk
Ihrisko MEGA2 spája viaceré zostavy a prídavné moduly dohromady a vytvára tvar písmena L. Je vhodné na vä?šie priestranstvá a umož?uje hru až pre 35 detí. Zostava je pevná, robustná a bezpe?ná a poskytuje úžasné herné možnosti. Premyslený dizajn dreveného ihriska podporí fyzický aj psychický rozvoj detí. Samozrejme ihrisko sa dá rozšíri? o ?alšie prídavné moduly a príslušenstvo. Zostava obsahuje sklada?ky (sady komponentov) jednotlivých modulov, drevené profily a 2 farebné šmýka?ky 3m dlhé. Šmýka?ky majú horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame aj pre vä?šie deti. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 35. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov. MEGA2 pozostáva zo zostáv, prídavných modulov a príslušenstva : Jungle Palace, Jungle Lodge, Climb Module, Playhouse Module 145 cm, Bridge Link, Tic Tac Toe. Ihrisko MEGA2 obsahuje : Tic Tac Toe, lezeckú stenu 2x, rebrík 3x, ?alekoh?ad, periskop, volant, pieskovisko 2x, chráni?e proti nárazu hlavy Bumper Pad 5x, zástavku 2x, šmýka?ku 3m 2x, podložku pod pieskovisko, zemné kotvy 10x, manuál, úchytky, krytky, rukoväte, laná, háky, most. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
MEGA1 - ihrisko
MEGA1 - ihrisko
PRIDAJ DO KOŠÍKA
2400.00 € (72.302 Sk)
1740.00 € 52.419 Sk
Ihrisko MEGA1 spája viaceré zostavy a prídavné moduly dohromady. Je vhodné na vä?šie priestranstvá a umož?uje hru až pre 30 detí. Zostava je pevná, robustná a bezpe?ná a poskytuje úžasné herné možnosti. Premyslený dizajn dreveného ihriska podporí fyzický aj psychický rozvoj detí. Samozrejme ihrisko sa dá rozšíri? o ?alšie prídavné moduly a príslušenstvo. Zostava obsahuje sklada?ky (sady komponentov) jednotlivých modulov, drevené profily a šmýka?ky. Šmýka?ka 2,4m má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova? . Šmýka?ka 3m má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame aj pre vä?šie deti. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 30. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov. MEGA1 pozostáva zo zostáv, prídavných modulov a príslušenstva : Jungle Barn, Jungle Hut, 2-Swing Module, Climb Module, Bridge Link, Tic Tac Toe, Bucket. Ihrisko MEGA1 obsahuje : Tic Tac Toe, lezeckú stenu 2x, volant, pieskovisko 2x, chráni?e proti nárazu hlavy Bumper Pad 8x, zástavku 2x, šmýka?ku 2,4m, šmýka?ku 3m, hojda?ku Swing Seat 3x , vrecko na hra?ky, hojdacie lano 3x, podložku pod pieskovisko, zemné kotvy 10x, manuál, úchytky, krytky, rukoväte, háky, most. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Crazy Playhouse - dom?ek
Crazy Playhouse - dom?ek
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
520.00 € 15.666 Sk
Útulný a srandovný detský dom?ek je perfektný pre malých objavite?ov ve?kej zábavy! Bláznivý drevený dom?ek je pre svoju univerzálnos? a bezpe?nos? ideálny pre hru, rados? i zábavné u?enie Vašich ratolestí. Rastie s Vašimi de?mi a nap??a ich rozvoj. Je perfektný ako za?iatok pre budovanie detského ihriska a ?asom, ako bude Vaše die?a rás?, z neho môžete vybudova? za pomoci prídavnej konštrukcie vežu a doplni? o šmýka?ku, lezecké a iné prídavné moduly (pozri detský dom?ek Crazy Playhouse CXL). Je vhodný pre deti?ky, ktoré sa práve nau?ili chodi? až do veku 10 rokov. Dom?ek obsahuje drevenú strechu s krytom, tabu?u, dvere a okenice v žiarivých farbách s bezpe?ným otváraním. Maximálny po?et užívate?ov : 4. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 1,5 do 10 rokov. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Crazy Playhouse CXL
Crazy Playhouse CXL
PRIDAJ DO KOŠÍKA
1180.00 € (35.549 Sk)
1070.00 € 32.235 Sk
Bláznivý detský dom?ek s dlhou šmýka?kou je perfektný pre malých aj ve?kých objavite?ov ve?kej zábavy! Drevený dom?ek so šmýka?kou bude Vašim de?om slúži? celé roky. Je vhodný až pre 7 detí do veku do 10 rokov a je ideálny pre hru, rados? i zábavné u?enie Vašich ratolestí. Rastie de?mi a nap??a ich rozvoj. Môžete ho rozšíri? o ?alšie moduly ako Jungle Gym Swing Module, Climb Module alebo Bridge Module a vybudova? tak skuto?ne úžasné detské ihrisko svojmu die?a?u. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka má 3m a horný bod (podestu) vo výške 1,45 m. Preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Dom?ek obsahuje dlhú šmýka?ku, drevenú strechu s krytom, tabu?u, dvere a okenice v žiarivých farbách s bezpe?ným otváraním, rebrík. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 7. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Jungle Playhouse - dom?ek
Jungle Playhouse - dom?ek
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
445.00 € 13.406 Sk
Útulný záhradný dom?ek ideálny pre menších dobrodruhov a objavite?ov ve?kej zábavy! Drevený dom?ek Jungle Playhouse je 1. krokom v jedine?nej koncepcii herných dom?ekov, ktoré budú rás? spolu s Vašimi de?mi. Je vhodný pre deti?ky, ktoré sa práve nau?ili chodi? až do veku 10 rokov. Je perfektný ako za?iatok pre budovanie detského ihriska a ?asom, ako bude Vaše die?a rás?, z neho môžete vybudova? za pomoci prídavnej konštrukcie vežu a doplni? o šmýka?ku, lezecké a iné prídavné moduly (pozri detský dom?ek Jungle Playhouse L alebo XL). Dom?ek obsahuje drevenú strechu, tabu?u, dvere a okenice v žiarivých farbách s bezpe?ným otváraním. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 4. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 1,5 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Jungle Playhouse L
Jungle Playhouse L
PRIDAJ DO KOŠÍKA
870.00 € (26.210 Sk)
850.00 € 25.607 Sk
Jungle Playhouse L je kombináciou domáceho prepychu detského záhradného dom?eka a detského zábavného ihriska. Dom?ek je zvýšený o silnú drevenú konštrukciu s rebríkom a šmýka?kou 2,4m. Táto inteligentná zostava predstavuje 2. krok v jedine?nej koncepcii, ktorá bude rás? s Vašimi de?mi. Poskytuje možnos? pre dynamickú hru, lozenie, šmýkanie aj úkryt v horšom po?así a bude slúži? Vašim de?om celé roky. Je vhodný až pre 7 detí do veku od 3 do 10 rokov. Môžete ho rozšíri? o ?alšie moduly ako Jungle Gym Swing Module, Climb Module alebo Bridge/Net Module a vybudova? tak skuto?ne úžasné detské ihrisko svojmu die?a?u. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Dom?ek obsahuje šmýka?ku 2,4m, drevenú strechu, tabu?u, dvere a okenice v žiarivých farbách s bezpe?ným otváraním, rebrík, chráni?e proti nárazu hlavy bumper Pad, 4 zemné ukotvenia a zástavku Jungle Flag. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 7. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Jungle Playhouse XL
Jungle Playhouse XL
PRIDAJ DO KOŠÍKA
1170.00 € (35.247 Sk)
1075.00 € 32.385 Sk
Jungle Playhouse XL predstavuje kombináciu záhradného dom?eka ideálneho pre interiérové aktivity a úžasnej vonkajšej terasy so šmýka?kou. Rozšírený detský záhradný dom?ek, ktorý zodpovedá požiadavkám Vašich rastúcich detí a poskytuje im množstvo herných možností. Táto herná zostava sa perfektne hodí do vä?ších záhrad, lebo ponúka obrovský priestor na hranie. Predstavuje posledný, tretí krok v jedine?nej koncepcii, ktorá rastie s Vašimi de?mi. Je vhodný až pre 9 detí do veku od 3 do 10 rokov. Môžete ho rozšíri? o ?alšie moduly ako Jungle Gym Swing Module, Climb Module, Bridge a Net Module a vybudova? tak skuto?ne úžasné detské ihrisko svojmu die?a?u. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Na rozdiel od Jungle Playhouse L má šmýka?ka 3m a horný bod (podestu) vo výške 1,45 m. Preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža? alebo kontrolova?. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Dom?ek obsahuje šmýka?ku 3m, drevenú strechu, tabu?u, dvere a okenice v žiarivých farbách s bezpe?ným otváraním, rebrík, chráni?e proti nárazu hlavy bumper Pad, 4 zemné ukotvenia a zástavku jungle Flag. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 9. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Chalet - zostava
Chalet - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
744.50 € (22.429 Sk)
530.00 € 15.967 Sk
Kompaktná veža CHALET je prestrešená nová zostava s vyššou šmýka?kou (1,45 m) a s rebríkom. Je skuto?ne komfortná a bohatá na priestor. Pieskovisko je samozrejmos?ou, nadštandard je lavi?ka na sedenie a hranie. Zostava obsahuje aj detský ?alekoh?ad StarOscope. Je ideálna pre vä?šie deti (od cca 4 - 5 rokov). Ve?korysý pôdorys poskytuje bohatý priestor na rozmanité bláznivé ale bezpe?né detské hry. Každé aktívne die?a ocení možnosti, ktoré im touto zostavou umožníte, k tejto zostave je možné doplni? všetky moduly. Vaše deti budú na tomto ihrisku š?astné a spokojné. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave CHALET má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Pôdorys má rozmery 2,00 x3,90m a výšku 3,10m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Farm - zostava
Farm - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
887.94 € (26.750 Sk)
675.00 € 20.335 Sk
Nadštandardná kompaktná veža FARM je dvojúrov?ová zostava s dvoma šmýka?kami, je prestrešená s vyššou aj s nižšou šmýka?kou s lanom, rebríkom a dokonca aj horolezeckou stenou na lezenie. Pieskovisko so sie?kou proti ma?kám je samozrejmos?ou, nadštandard je lavi?ka na sedenie a hranie. Je ideálna pre vä?šie deti a pre priestor, kde sa po?íta s viac de?mi (od cca 4 - 5 rokov). Je tak prepracovaná a bohatá na výbavu, že ešte možným rozšírením by mohol by? Swing, resp.Monkey modul. Je možné ju však rozšíri? o všetky dostupné moduly. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ky k zostave FARM sú dve: jedna má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Pre vä?šie deti poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Druhá šmýka?ka má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie a mladšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné. Možnos? dodania oboch šmýka?iek vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Nie je problém doda? iba jednu šmýka?ku pod?a želania, cena sa následne zníži o nedodanú. Pôdorys má rozmery 1,80 x 3,60m a výšku 3,20m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Vaše die?a ešte nikdy nedostalo lepší dar?ek! Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Fort - zostava
Fort - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
762.80 € (22.980 Sk)
575.00 € 17.322 Sk
Perfektná kompaktná veža FORT je prestrešená vyššia zostava s vyššou šmýka?kou (1,45 m) s lanom, rebríkom a dokonca aj horolezeckou stenou na lezenie. Pieskovisko so sie?kou proti ma?kám je samozrejmos?ou, nadštandard (za priplatok) je lavi?ka na sedenie a hranie. Zostava obsahuje aj detský ?alekoh?ad StarOscope. Je ideálna pre vä?šie deti (od cca 4 - 5 rokov). Pôdorys poskytuje bohatý priestor na rozmanité bláznivé ale bezpe?né detské hry. Každé aktívne die?a ocení možnosti, ktoré im touto zostavou umožníte. Pre úplnu dokonalos? odporú?ame doplni? o Swing module. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave FORT má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Pôdorys má rozmery 1,40 x1,60m a výšku 3,00m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Swing - zostava
Swing - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
320.00 € (9.640 Sk)
180.00 € 5.423 Sk
Milujú Vaše deti hojdanie? Tieto 2 pozície hojda?kového setu so sedadlom a trapézovmi kruhmi sú klasikou medzi hracími zostavami. Použitím spojovacích profilov získate rýchlo a jednoducho postavenú robustnú hojda?ku. Nenáro?né na financie a priestor. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov)a drevené profily.CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Peak - zostava
Peak - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
500.00 € (15.063 Sk)
335.00 € 10.092 Sk
Šplhanie, šmýkanie a hojdanie skombinované do jedného prvku. Minimálna zostava, ktorá by mala by? v každej záhrade. Bezpe?ná, kompaktná a nenáro?ná na priestor. Chcete do záhrady pre svoje die?a a jeho kamarátov nie?o nenáro?né, nápadité a zábavné? Potom ste zvolili správnu zostavu. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave PEAK má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie a mladšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Na vyžiadanie je možné doda? aj vo vyššej verzii vo výške 1,45 m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Cabin - zostava
Cabin -  zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
570.00 € (17.172 Sk)
435.00 € 13.105 Sk
Jednoduchá, masívna a vysoká veža s pevnou drevenou strechou a až dvoma šplhacími rebríkmi umiestnenými vpredu, bezpe?ne pozd?ž šmýka?ky a aj zozadu tejto veže. ?alekoh?ad mení vežu Cabin na skuto?nú detskú rozh?ad?u. Pôdorys tvorí opä? ob?úbené pieskovisko s ochranou proti ma?kám. Je to pekná drevená zostava, ktorá je kombinovate?ná so všetkými modulmi, poskytujúca široké a neobmedzené možnosti hry. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave CABIN má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka má bo?né vedenie pre autí?ka a je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Pôdorys má rozmery 1,20 x1,40m a výšku 3,00m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMOK VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Casa - zostava
Casa -  zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
490.00 € (14.762 Sk)
365.00 € 10.996 Sk
Kompaktná a jednoduchá zostava so stredomorským nádychom, ktorá je vynikajúco kombinovate?ná s prídavnými modulmi. Prináša nádych pobrežia Costa Brava do Vašej záhrady. Pevný farebný rebrík je umiestnený hne? ved?a šmýka?ky, v?aka ?omu veža nie je priestorovo náro?ná a je teda vhodná aj do menších záhrad. Priestor na státie na plošinke je vyšší ako 160 cm. Priestor pod plošinkou ešte rozširuje herné možnosti detí a je vhodný na vybudovanie pieskoviska. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Farebná 2,4 m dlhá šmýka?ka má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 5. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Home - zostava
Home -  zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
480.00 € (14.460 Sk)
360.00 € 10.845 Sk
Milá a útulná veža, v ktorej budú Vaše deti žiari? š?astím. Táto verzia zostavy má modernejšiu a štýlovejšiu drevenú strechu pre tých, ktorým záleží na dizajne. Je vybavená rebríkom, ktorý vedie poved?a 2,4m dlhej šmýka?ky a pieskoviskom pod plošinou. Pre jeho rozšírenie je vhodný napr. Picnik Module, v?aka ktorému môžete vytvori? de?om aj priestor na letný piknik, kreslenie, u?enie a stolové hry. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Farebná 2,4 m dlhá šmýka?ka má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 6. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Shelter - zostava
Shelter -  zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
570.00 € (17.172 Sk)
480.00 € 14.460 Sk
Kvalitná drevená zostava s rozsiahlejšou asymetrickou vrstvovitou strieškou. Zostava poskytuje množstvo priestoru pre vonkajšie aktivity aj v?aka ve?kému priestoru pod plošinou, v ktorom je možné vytvori? pieskovisko. Prístupovým bodom veže je postranný rebrík. Ihrisko je vhodné pre stredne ve?ké záhrady. Pre jeho rozšírenie je vhodný napr. Playlhouse Module, ktorý Vám nezaberie ani kúsok priestoru vo Vašej záhrade nazvyš. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Farebná 3 m dlhá šmýka?ka má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame už aj pre vä?šie deti. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 7. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
House - zostava
House -  zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
490.00 € (14.762 Sk)
385.00 € 11.599 Sk
Ma? takýto detský dom?ek so šmýka?kou je snom každého die?a?a. Kompaktný menší dom?ek so šmýka?kou 2,40m, vybavený rebríkom zo zadnej ?asti a priestorom pod plošinou, v ktorom je možné vytvori? pieskovisko. Pre jeho rozšírenie je vhodný napr. Picnik Module, v?aka ktorému môžete vytvori? de?om aj priestor na letný piknik, kreslenie, u?enie a stolové hry. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Farebná 2,4 m dlhá šmýka?ka má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 6. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Villa - zostava
Villa - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
580.00 € (17.473 Sk)
500.00 € 15.063 Sk
Pre túto zostavu je charakteristická priestranná veža s oblúkovou plátenou strechou v modrej farbe, ktorá dáva vyšším de?om dostatok priestoru na státie. Pod podestou tejto veže je pieskovisko. V tejto zostave získate všetko, ?o len die?a na záhrade môže chcie?: liez?, šplha? na lane, na rebríku, hra? sa v piesku a aj sa šmýka?. Die?a je chránené pred slnkom a daž?om. Tip pre vä?šie a neposedné deti. Za takýto dar?ek Vás budú deti milova? a Vy budete pyšný, aké šikovné deti máte. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave VILLA má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Pôdorys má rozmery 1,50 x1,70m a výšku 2,70m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Castle - zostava
Castle - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
457.00 € (13.768 Sk)
320.00 € 9.640 Sk
Vhodná zostava do menších záhrad, pretože má minimálne požiadavky na priestor a je možné ju umiestni? do rohu záhrady. Rebrík je zavesený z boku. Ideálne skombinova? s modulom SWING alebo MONKEY a aj malé deti môžu na malom priestore zaži? celodennú zábavu. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Ak sa rozhodnete pre zostavu Castle, ur?ite neo?utujete, pretože poskytuje de?om všetko, ?o má drevený dom?ek a detské ihrisko ma?! Šmýka?ka k zostave CASTLE má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Pôdorys má rozmery 1x1,10m a výšku 2,90m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMOK VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Cubby - zostava
Cubby - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
655.00 € (19.733 Sk)
515.00 € 15.515 Sk
Zostava CUBBY je dobrodružná, premyslená a odvážna. Svojou konštrukciou je jedine?ná. Má dve výškovo oddelené poschodia. Na prvé sa deti dostanú namiesto rebríka pomocou drevenej horolezeckej steny s úchytmi a na druhú prelezú bez problémov. Na tejto podeste, krorá vytvára balkón je pripevnená šmýka?ka. Aj toto detské ihrisko je v spodnej ?asti doplnené pieskoviskom. Ob?úbeným doplnkom je rebrík alebo SWING MODUL. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave CUBBY má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Pôdorys má rozmery 1,50 x 2,40 m a výšku 3m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Club - zostava
Club - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
495.00 € (14.912 Sk)
350.00 € 10.544 Sk
Vhodná zostava do menších záhrad. Tento prvok má minimálne požiadavky na priestor a je možné umiestni? ho do rohu. De?om poskytuje všetko, ?o má ma? drevený dom?ek. Rebrík je zavesený zboku. Ideálne skombinova? s modulom SWING alebo MONKEY a aj malé deti môžu na malom priestore zaži? celodennú zábavu. Rozdielom oproti zostave CASTLE je drevená strecha, vä?ší pôdorys a výška. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave CLUB má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Pôdorys má rozmery 1,10 x1,10m a výšku 3,10m. V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Doprajte svojim de?om toto úžasné ihrisko, kde sa budú môc? hodiny nerušene zabáva? a rozvíja?. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! Cena neobsahuje montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Hut - zostava
Hut - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
502.00 € (15.123 Sk)
330.00 € 9.942 Sk
Kompaktná veža HUT je prestrešená vinylovou strechou, poskytujúcou ochranu pred slnkom v horúcom lete a aj pred daž?om. Podesta môže by? prichytená v dvoch výškach (1.25 alebo 1.45 m) pre malú alebo ve?kú šmýka?ku. Deti môžu využi? priestranné pieskovisko tvoriace dno zostavy. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave HUT má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie a mladšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Zostava je štandardne dodávaná s nižšou šmýka?kou, na vyžiadanie je možné doda? vyššiu Pôdorys má rozmery 1,20 x1,20m a výšku 2,90m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Vaše deti Vás budú za tento dar?ek milova?! Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Lodge - zostava
Lodge - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
635.00 € (19.130 Sk)
435.00 € 13.105 Sk
Priestranná veža, ktorá s ?alšími doplnkami ponúka pre Vaše deti roky záhradnej zábavy. Pod podestou tejto veže je pieskovisko, pri?om je veža doplnená o visiaci rebrík, ktorý spolu s drevený šikmým rebríkom dáva de?om možnos? lezenia z viacerých strán. Detskú hru doplní ?alekoh?ad a volant. Ideálna zostava pre vä?šie deti bez priestorového obmedzenia. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave LODGE má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Pôdorys má rozmery 1,40 x1,60m a výšku 2,90m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Milujú Vaše deti lezenie, šplhanie, šmýkanie, pieskové hrady? Vybrali ste im správnu zostavu! Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Palace - zostava
Palace - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
843.46 € (25.410 Sk)
680.00 € 20.486 Sk
Úžasná zostava plná možností pre deti, ktorá má až dve úrovne, obsahuje horolezeckú stenu a ve?ké pieskovisko. Každé die?a ocení možnosti, priestor a premyslenos? tejto zostavy. Jedná sa o vä?ší typ, konštrukcia je dvojposchodová a strecha hlavnej veže je pevná, drevená. Doporu?ujeme doplni? zostavu o Swing modul a získate tak dokonalé detské ihrisko so všetkými atribútmi. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave PALACE má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Pôdorys má rozmery 1,50 x1,80m a výšku 3,90m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Tower - zostava
Tower - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
420.00 € (12.653 Sk)
270.00 € 8.134 Sk
Skuto?ná rozh?ad?a vhodná pre malé záhrady, ktorá poskytuje obrovské množstvo zábavy. Patrí k najmenším typom zostáv, preto je vhodná aj pre menšie deti. Jednoduchá drevená konštrukcia zaberie málo miesta, pod podestou tejto veže je pieskovisko. Rozšírenie o ?alšie moduly – hojda?ky, šplhacie steny a iné doplnky je možné samozrejme aj pri tejto zostave. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave TOWER má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Pôdorys má rozmery 0,80 x0,80m a výšku 2,10m. Cena obsahuje dopravu priamo k Vám domov. V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Cottage - zostava
Cottage - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
420.00 € 12.653 Sk
Vhodná zostava do menších záhrad, pretože má minimálne požiadavky na priestor a je možné ju umiestni? do rohu záhrady. Ideálna zostava pre tých, ktorý uprednost?ujú drevenú strechu pred gumovou. Jednoduchá a ideálna na ?alšie dop??anie v budúcnosti. Rebrík je zavesený z boku. Ideálne skombinova? s modulom SWING alebo MONKEY a aj malé deti môžu na malom priestore zaži? celodennú zábavu. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Zostava Cottage poskytuje de?om všetko, ?o má drevený dom?ek a detské ihrisko ma?! Šmýka?ka k zostave Cottage má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame už aj pre vä?šie deti. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Pôdorys má rozmery 1,5 x1,60m a výšku 2,80m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Barn - zostava
Barn - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
750.00 € 22.595 Sk
Detské ihrisko BARN je charakteristické ve?kou drevenou strechou s plachtovým pred?žením ako tienenie. Spodná platforma umož?uje vytvori? priestranné pieskovisko. Zostava obsahuje lezecká stenu, rebrík, ako aj dvojúrov?ovú podestu.V balíku je aj volant Steering Wheel. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave ´Barn má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Pôdorys má rozmery 1,90 x 2,00 a výšku 3,20m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Mansion - zostava
Mansion -  zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
805.00 € (24.251 Sk)
625.00 € 18.829 Sk
Zostava MANSION je jednou z najnovších a najvä?ších z ponúkanej rady. Má pevnú strechu a podestu, ktorá sa rozširuje do bo?nej strany. Navyše, oproti ostatným zostavám, zah??a aj modul Bucket, ktorý predstavuje vý?ah (ty? s vreckom na posielanie tajomstiev medzi poschodiami dom?eka). Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave MANSION má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Pôdorys má rozmery 1, 80 x 2,20 a výšku 3,80m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.