VEREJNÉ IHRISKÁ HY LAND

Swing - HyLand
Swing - HyLand
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
990.00 € 29.825 Sk
Milujú deti hojdanie? Samozrejme, že áno. HyLand umož?uje použitie hojdaky aj do verejných priestorov, škôlok, obcí a miest. Hojda?ka má bezpe?nostný certifikát pre verejné použitie. Tieto 2 pozície hojda?kového setu s sú klasikou medzi hracími zostavami. Použitím spojovacích profilov získate rýchlo a jednoducho postavenú robustnú hojda?ku. Nenáro?né na financie a priestor. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov)a drevené profily.CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská HY LAND sú certifikované na verejné použitie.
Hy-Swing Modul
Hy-Swing Modul
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
970.00 € 29.222 Sk
Milujú deti hojdanie? Samozrejme, že áno. HyLand umož?uje použitie hojda?ky aj do verejných priestorov, škôlok, obcí a miest. Hojda?ka má bezpe?nostný certifikát pre verejné použitie. Táto hojda?ka sa dá prida? priamo ku ktorejko?vek zostave z ponuky Hy-land verejných ihrísk. Použitím spojovacích profilov získate rýchlo a jednoducho postavenú robustnú hojda?ku. Nenáro?né na financie a priestor. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov)a drevené profily.CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo.Dodacia doba: cca 4 - 6 týžd?ov K hojda?ke doporu?ujeme dokúpi? 1 pár zemného ukotvenia. Odporú?aný vek: 3 – 12 rokov Max. po?et detí: 2 Ihriská HY LAND sú certifikované na verejné použitie.
Projekt 2
Projekt 2
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
1080.00 € 32.536 Sk
Jednoduchšia zostava z certifikovaných ihrísk HY LAND v súlade s Európskou normou EN 1176. Vzor knihy záznamov pre pravidelné požadované kontroly a údržbu je priložený. Zostava je prestrešená, vybavená rebríkom, jedným pieskoviskom a šmýka?kou. Rozmer ihriska 4,0 x 1,8 x 3,2 m. Výška plošiny je 1,5 m. Odporu?ená plocha pre ihrisko je cca 44 m2. Táto zostava je odporú?aná pre 4 hrajúce sa deti. V dodávke sú všetky komponenty na stavbu ihriska, podrobný návod, nástroje, drevené prvky a šmýka?ka s výškou 150 cm d?žkou 3,00 m. Drevené profily sú vyhotovené zo severskej borovice s tlakovou impregnaciou, je to odporú?aná drevina dodávaná od výrobcu ihrísk HY LAND. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská HY LAND sú certifikované na verejné použitie.
Projekt 5
Projekt 5
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
2170.00 € 65.373 Sk
Rozšírená zostava z certifikovaných ihrísk HY LAND v súlade s Európskou normou EN 1176. Vzor knihy záznamov pre pravidelné požadované kontroly a údržbu je priložený. Zostava je z tretiny prestrešená, vybavená jedným rebríkom, dvoma lezeckými stenami, jedným pieskoviskom a šmýka?kou. Rozmer ihriska 5,5 x 3,15 x 3,2 m. Výška plošiny je 1,5 m. Odporu?ená plocha pre ihrisko je cca 67 m2. Táto zostava je odporú?aná pre 6 naraz hrajúcich sa deti. V dodávke sú všetky komponenty na stavbu ihriska, podrobný návod, nástroje, drevené prvky a šmýka?ka s výškou 150 cm d?žkou 3,00 m. Drevené profily sú vyhotovené zo severskej borovice s tlakovou impregnaciou, je to odporú?aná drevina dodávaná od výrobcu ihrísk HY LAND. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská HY LAND sú certifikované na verejné použitie.
Projekt 1
Projekt 1
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
1000.00 € 30.126 Sk
Najjednoduchšia zostava z certifikovaných ihrísk HY LAND v súlade s Európskou normou EN 1176. Vzor knihy záznamov pre pravidelné požadované kontroly a údržbu je priložený. Zostava nie je prestrešená, nie je vybavená pieskoviskom, je vybavená šmýka?kou a lezeckou stenou. Rozmer ihriska 4,0 x 1,5 x 2,3 m. Výška plošiny je 1,5 m. Odporu?ená plocha pre ihrisko je cca 44 m2. Táto zostava je odporú?aná pre 4 hrajúce sa deti. V dodávke sú všetky komponenty na stavbu ihriska, podrobný návod, nástroje, drevené prvky a šmýka?ka s výškou 150 cm d?žkou 3,00 m. Drevené profily sú vyhotovené zo severskej borovice s tlakovou impregnaciou, je to odporú?aná drevina dodávaná od výrobcu ihrísk HY LAND. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská HY LAND sú certifikované na verejné použitie.
Projekt 3
Projekt 3
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
1650.00 € 49.708 Sk
Rozšírená zostava z certifikovaných ihrísk HY LAND v súlade s Európskou normou EN 1176. Vzor knihy záznamov pre pravidelné požadované kontroly a údržbu je priložený. Zostava je z polovice prestrešená, vybavená rebríkom, lezeckou stenou, jedným pieskoviskom a šmýka?kou. Rozmer ihriska 4,15 x 3,0 x 3,2 m. Výška plošiny je 1,5 m. Odporu?ená plocha pre ihrisko je cca 56 m2. Táto zostava je odporú?aná pre 5 hrajúcich sa deti. V dodávke sú všetky komponenty na stavbu ihriska, podrobný návod, nástroje, drevené prvky a šmýka?ka s výškou 150 cm d?žkou 3,00 m. Drevené profily sú vyhotovené zo severskej borovice s tlakovou impregnaciou, je to odporú?aná drevina dodávaná od výrobcu ihrísk HY LAND. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo.Ihriská HY LAND sú certifikované na verejné použitie.
Projekt 4
Projekt 4
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
2280.00 € 68.687 Sk
Rozšírená zostava z certifikovaných ihrísk HY LAND v súlade s Európskou normou EN 1176. Vzor knihy záznamov pre pravidelné požadované kontroly a údržbu je priložený. Zostava je z dvoch tretín prestrešená, vybavená 2 rebríkmi, lezeckou stenou, dvoma pieskoviskami a šmýka?kou. Rozmer ihriska 7 x 1,8 x 3,2 m. Výška plošiny je 1,5 m. Odporu?ená plocha pre ihrisko je cca 61 m2. Táto zostava je odporú?aná pre 6 naraz hrajúcich sa deti. V dodávke sú všetky komponenty na stavbu ihriska, podrobný návod, nástroje, drevené prvky a šmýka?ka s výškou 150 cm d?žkou 3,00 m. Drevené profily sú vyhotovené zo severskej borovice s tlakovou impregnaciou, je to odporú?aná drevina dodávaná od výrobcu ihrísk HY LAND.Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská HY LAND sú certifikované na verejné použitie.
Projekt 6
Projekt 6
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
2780.00 € 83.750 Sk
Rozšírená zostava z certifikovaných ihrísk HY LAND v súlade s Európskou normou EN 1176. Vzor knihy záznamov pre pravidelné požadované kontroly a údržbu je priložený. Zostava je z tretiny prestrešená, vybavená 2 rebríkmi, dvoma lezeckými stenami, dvoma pieskoviskami a šmýka?kou. Rozmer ihriska 7,15 x 3,15 x 3,2 m. Výška plošiny je 1,5 m. Odporu?ená plocha pre ihrisko je cca 77 m2. Táto zostava je odporú?aná pre 8 naraz hrajúcich sa deti. V dodávke sú všetky komponenty na stavbu ihriska, podrobný návod, nástroje, drevené prvky a šmýka?ka s výškou 150 cm d?žkou 3,00 m. Drevené profily sú vyhotovené zo severskej borovice s tlakovou impregnaciou, je to odporú?aná drevina dodávaná od výrobcu ihrísk HY LAND. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo.Ihriská HY LAND sú certifikované na verejné použitie.
Projekt 7
Projekt 7
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
3350.00 € 100.922 Sk
Rozšírená zostava z certifikovaných ihrísk HY LAND v súlade s Európskou normou EN 1176. Vzor knihy záznamov pre pravidelné požadované kontroly a údržbu je priložený. Zostava je z tretiny prestrešená, vybavená dvoma rebríkmi, troma lezeckými stenami, dvoma pieskoviskami a šmýka?kou. Rozmer ihriska 7,00 x 4,8 x 3,2 m. Výška plošiny je 1,5 m. Odporu?ená plocha pre ihrisko je cca 94 m2. Táto zostava je odporú?aná pre 10 naraz hrajúcich sa deti. V dodávke sú všetky komponenty na stavbu ihriska, podrobný návod, nástroje, drevené prvky a šmýka?ka s výškou 150 cm d?žkou 3,00 m. Drevené profily sú vyhotovené zo severskej borovice s tlakovou impregnaciou, je to odporú?aná drevina dodávaná od výrobcu ihrísk HY LAND. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská HY LAND sú certifikované na verejné použitie.
Projekt 8
Projekt 8
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
4050.00 € 122.010 Sk
Rozšírená zostava z certifikovaných ihrísk HY LAND v súlade s Európskou normou EN 1176. Vzor knihy záznamov pre pravidelné požadované kontroly a údržbu je priložený. Zostava je z polovice prestrešená, vybavená dvoma rebríkmi, dvoma lezeckými stenami, torma pieskoviskami a šmýka?kou. Rozmer ihriska 7,15 x 4,8 x 3,2 m. Výška plošiny je 1,5 m. Odporu?ená plocha pre ihrisko je cca 94 m2. Táto zostava je odporú?aná pre 10 naraz hrajúcich sa deti. V dodávke sú všetky komponenty na stavbu ihriska, podrobný návod, nástroje, drevené prvky a šmýka?ka s výškou 150 cm d?žkou 3,00 m. Drevené profily sú vyhotovené zo severskej borovice s tlakovou impregnaciou, je to odporú?aná drevina dodávaná od výrobcu ihrísk HY LAND. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská HY LAND sú certifikované na verejné použitie.