Shelter - MONTÁŽ

Shelter - MONTÁŽ

Fotogaléria

Shelter - MONTÁŽ

Montáž ihriska nie je v celkovej cene, je potrebné si ju objedna? osobitne. Montáž zah??a zmontovanie dom?eka, nainštalovanie príslušenstva, ktoré sú sú?as?ou základného balíka - krabice a osadenie na vybrané miesto. Nezah??a prípadé betónovanie, kone?nú povrchovú úpravu, prípadne iné práce.
ZNAČKA:Jungle Gym
ZARADENIE:ZOSTAVY IHRÍSK JUNGLE
DOSTUPNOSŤ:na objednávku (dodanie do 3 týžd?ov
CENA:140,00 €
4.218 Sk

Objednanie tovaru

ks   Späť Porovnať

Podrobný popis


Ďalšie príslušenstvo a doplnky

Shelter - zostava
Shelter -  zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
570.00 € (17.172 Sk)
480.00 € 14.460 Sk
Kvalitná drevená zostava s rozsiahlejšou asymetrickou vrstvovitou strieškou. Zostava poskytuje množstvo priestoru pre vonkajšie aktivity aj v?aka ve?kému priestoru pod plošinou, v ktorom je možné vytvori? pieskovisko. Prístupovým bodom veže je postranný rebrík. Ihrisko je vhodné pre stredne ve?ké záhrady. Pre jeho rozšírenie je vhodný napr. Playlhouse Module, ktorý Vám nezaberie ani kúsok priestoru vo Vašej záhrade nazvyš. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Farebná 3 m dlhá šmýka?ka má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame už aj pre vä?šie deti. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 7. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.