PRÍSLUŠENSTVO

Kame? na lezenie malý
Kame? na lezenie malý
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
5.31 € 160 Sk
kame? na lezenie malý
Hand Grips
Hand Grips
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
16.10 € 485 Sk
pár madiel
Peek Oscope
Peek Oscope
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
38.50 € 1.160 Sk
Detský periskop ako doplnok pre hier v dom?ekoch.
StarOscope
StarOscope
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
26.00 € 783 Sk
Detský ?alekoh?ad je hra?kou pre tých zvedavších, ktorí chcú vedie?, ?o sa deje okolo nich.
Monkey Bar
Monkey Bar
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
29.00 € 874 Sk
Opi?ie madlo - hojdanie trošku iným spôsobom. Chy?te sa za madlo, rozhojdajte sa a riadne sa vybláznite!
Baby Swing
Baby Swing
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
38.00 € 1.145 Sk
Seda?ka aj pre malé deti. Vhodné ako originálny doplnok k zostavám.
Twist Disk
Twist Disk
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
32.00 € 964 Sk
To?iaci disk - ?alšia možnos?, ako sa hojda? a dosýtosti sa vyblázni? bez pocitu nudy.
Climbing Rope
Climbing Rope
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
37.00 € 1.115 Sk
Lano na lezenie pre všetkých, ktorí sa chcú nau?i? šplha?.
Swing Seat
Swing Seat
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
27.00 € 813 Sk
Hojda?ka bez zadného operadla, pre vä?šie a zdatnejšie deti.
Swing Hook
Swing Hook
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
7.00 € 211 Sk
Háky pre uchytenie dodato?ne dokúpeného príslušenstva. Bezpe?né a praktické.
Chimp Ladder
Chimp Ladder
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
42.00 € 1.265 Sk
Rebrík na šplhanie, ktorý rozširuje možnosti na hru pre vaše deti.
Swing Rope
Swing Rope
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
10.62 € 320 Sk
Hojdacie lano.
Kame? na lezenie ve?ký
Kame? na lezenie ve?ký
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
6.97 € 210 Sk
kame? na lezenie ve?ký
Závesný hák šrób
Závesný hák šrób
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
11.00 € 331 Sk
šrób na zavesenie príslušenstva - hojda?ky
Šmýka?ka malá 2,40 m
Šmýka?ka malá 2,40 m
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
80.00 € 2.410 Sk
Šmýka?ka, ktorá má horný bod (podestu)vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie a mladšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená.
2-seater Extra
2-seater Extra
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
195.00 € 5.875 Sk
Hojda?ka pre dve deti. Ideálne, ak Vaše deti naozaj poslúchali a Vy už neviete, s ?ím by ste im urobili rados?. Vhodné ako originálny doplnok k zostavám.
Phun Phone
Phun Phone
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
26.00 € 783 Sk
Detský telefón pomáha premeni? dom?ek na dokonalé miesto pre detské hry a tajomstvá.
Sling Swing
Sling Swing
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
29.00 € 874 Sk
Seda?ka aj pre vä?šie deti. Vhodné ako originálny doplnok k zostavám.
Ring Trapeze
Ring Trapeze
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
26.00 € 783 Sk
Ru?ná hojda?ka, ideálna pre posilovanie. Vhodné ako originálny doplnok k zostavám.
Šmýka?ka ve?ká 2,95 m
Šmýka?ka ve?ká 2,95 m
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
110.00 € 3.314 Sk
Šmýka?ka, ktorá má horný bod (podestu)vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?, vzh?adom na výšku, hlavne ženám by mohla by? výška cca 1,5 m prekážkou k ?ahkému prístupu k de?om. Pre vä?šie deti poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená.
Steering Wheel
Steering Wheel
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
28.00 € 844 Sk
Volant do detských rúk.