PRÍDAVNÉ MODULY K ZOSTAVÁM

TRAIN (VLAK) - zostava
TRAIN (VLAK) - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
850.00 € (25.607 Sk)
718.00 € 21.630 Sk
Detské ihrisko ako autentická parná lokomotíva. To bude nie?o pre Vaše die?a! Zdola? lezeckú stenu, preplazi? sa tunelom lokomotívy a nájs? svojich spolucestujúcich sedie? v spodnom kupé. Train Module je prídavný modul k dom?eku a premení Vaše detské sny o ?alekých cestách vlakom na skuto?nos?. Šes? superrýchlych kolies, kormidlo a tabu?a zmenia vonkajšie detské ihrisko na dobrodružnú cestu. Pozostáva z 2 chráni?ov proti nárazu hlavy Bumper Pad, 2 úchytiek, 2 zemných ukotvení, 6 kolies, tabule, kormidla a krátkeho tienidla. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov) a drevené profily. V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 6. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
BOAT (LO?) - zostava
BOAT (LO?) - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
880.00 € (26.511 Sk)
740.00 € 22.293 Sk
Nalo? sa na Boat Module a zaži nekone?nú zábavu ma mori. Táto novinka sa stala neuverite?ne rýchlo ob?úbeným prídavným modulom. Detské ihrisko sa rýchlo zmení na dobrodružnú pirátsku lo?, ponorku ?i nákladnú lo?. Realistické ?rty ako špicatá slne?ná prova a predná kabína s oknom, kormidlom a teleskopom StarOscope otvoria predstavivos? každého die?a?a. Dvojitý drevený rebrík a rampa s lezeckým lanom ponúkajú široké možnosti na lezenie. Vaša plavba bude úžasne zábavná. Pozostáva z 2 chráni?ov proti nárazu hlavy Bumper Pad™, 4 úchytiek, 2 zemných ukotvení, lezeckého lana, lanového rebríka, ochrannej siete, teleskopu StarOscope™ a lodného kormidla. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov) a drevené profily. V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 6. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
TicTacToe modul
TicTacToe modul
PRIDAJ DO KOŠÍKA
69.71 € (2.100 Sk)
50.00 € 1.506 Sk
Module, ktorý nie je ur?ený na pohybové aktivity, ale skôr na hru, rozvíjanie kombina?ného myslenia detí. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Climb modul
Climb modul
PRIDAJ DO KOŠÍKA
450.00 € (13.557 Sk)
320.00 € 9.640 Sk
Climb modul je nový modul, ktorý ponúka možnos? šplhania po pavú?ej stene z lanovej siete a horolezeckej drevenej stene z druhej steny. Zárove? sa deti môžu hojda?. To?ko zábavy na jednom mieste nenájdete nikde inde. Je kompaktný, stabilný a bezpe?ný. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov)a drevené profily na stavbu ihriska. V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Net Link
Net Link
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
225.00 € 6.778 Sk
Net Link je spojovacia pohyblivá lávka alebo lanový mostík medzi hracími zostavami Jungle Gym. Deti môžu prechádza? z jednej hracej zostavy do druhej a na každej sa hra? s inými doplnkami. Stavebnicový systém Jungle Gym umož?uje už postavené ihrisko ?ubovo?ne kombinova? a rozširova?. Ideálne pre vytvorenie vä?šieho ihriska a pre spájanie dom?ekov, ktoré sa Vám pá?ia. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Bridge modul
Bridge modul
PRIDAJ DO KOŠÍKA
495.00 € (14.912 Sk)
395.00 € 11.900 Sk
Bridge modul je vlastne samostatný dom?ek - hrad, ktorý je premostený s originálnym detským dom?ekom a je možné na neho šplha? plošinou s lanom ako piráti, ktorý chcú dobi? hrad. Poskytuje úžasnú a bezpe?nú zábavu pre Vaše deti. Zostava obsahuje sklada?ku(sadu komponentov)a drevené profily na stavbu ihriska. V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Rock modul
Rock modul
PRIDAJ DO KOŠÍKA
135.00 € (4.067 Sk)
55.00 € 1.657 Sk
Tento modul rozširuje možnosti lezenia a preliezania detí na herných zostavách. Poskytuje bezpe?nú imitáciu lezeckých horolezeckých stien s úchytmi ako pre pravého horolezca. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov)a drevené profily na stavbu ihriska. V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Swing modul
Swing modul
PRIDAJ DO KOŠÍKA
165.00 € (4.971 Sk)
110.00 € 3.314 Sk
Swing module je doplnkom pre detské dom?eky na hojdanie, zavesenie až dvoch hojda?iek. Je to stabilný modul, samonosný, dostato?ne pevný, poskytujúci de?om na dlhé roky zábavu. Je možné ho inštalova? aj bez dom?eka, priamo na stenu domu. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov) a drevené profily na stavbu ihriska. V cene nie je zahrnutá montáž.Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Bridge Link
Bridge Link
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
205.00 € 6.176 Sk
Bridge Link je spojovacia pohyblivá lávka alebo mostík medzi hracími zostavami Jungle Gym. Deti môžu prechádza? z jednej hracej zostavy do druhej a na každej sa hra? s inými doplnkami. Stavebnicový systém Jungle Gym umož?uje už postavené ihrisko ?ubovo?ne kombinova? a rozširova?. Ideálne pre vytvorenie vä?šieho ihriska a pre spájanie dom?ekov, ktoré sa Vám pá?ia. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Mini Picnic modul 120cm
Mini Picnic modul 120cm
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
235.00 € 7.080 Sk
Detský piknikový stolík je ideálne miesto na piknik pre Vaše deti v krásny slne?ný de?. Poskytuje priestor pre spolo?enské hry, kreslenie, malú detskú oslavu, kreatívne ?innosti alebo písanie domácich úloh v dobrej nálade. Pozvite malých priate?ov, pohostite ich a tešte sa z krásneho d?a. Pozostáva zo stolíka, dvoch lavi?iek, striešky s krásnou markízou a dvoma dvierkami na uskladnenie hra?iek. Táto ve?kos? piknikového stolíka je kompatibilná zo zostavami Jungle Mansion, Jungle Shelter, Jungle Cottage, Jungle House, Jungle Hut, Jungle Home, Jungle Casa, Jungle Club and Jungle Castle. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov) a drevené profily. V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 4. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov. Ve?kos?: 115 x 120 x 200 cm.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Playhouse modul
Playhouse modul
PRIDAJ DO KOŠÍKA
295.00 € (8.887 Sk)
250.00 € 7.532 Sk
Playhouse module pomôže vytvori? dojem dokonalého detského dom?eka pre deti?ky. Poskytuje de?om intimitu a súkromie pre ich šibalské hry a výmysly. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov)a drevené profily na stavbu ihriska. V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Swing modul Extra (s hojda?kami)
Swing modul Extra (s hojda?kami)
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
170.00 € 5.121 Sk
Swing module Extra je doplnkom pre detské dom?eky na hojdanie, zavesenie až dvoch hojda?iek. K stavbe prídavného modulu je potrebné si objedna?, prípadne zhotovi?, drevené profily pod?a výpisu..Už v balení obsahuje hojda?ky Monkey Bar a Swing Seat. Je to stabilný modul, samonosný, dostato?ne pevný, poskytujúci de?om na dlhé roky zábavu. Je možné ho inštalova? aj bez dom?eka, priamo na stenu domu. V cene nie je zahrnutá montáž.Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Climb modul Extra (s hojda?kou)
Climb modul  Extra (s hojda?kou)
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
335.00 € 10.092 Sk
Climb modul Extra je nový modul, ktorý ponúka možnos? šplhania po pavú?ej stene z lanovej siete a horolezeckej drevenej stene z druhej steny. Zárove? sa deti môžu hojda?. Tu je Climb module Extra je doplnený o hojda?ku Swing Seat. To?ko zábavy na jednom mieste nenájdete nikde inde. Je kompaktný, stabilný a bezpe?ný. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov)a drevené profily na stavbu ihriska. V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Talking Tube
Talking Tube
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
45.00 € 1.356 Sk
Pekný doplnok k ihriskám, telefonovanie medzi poschodiami a ?alšia zábava pre deti.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Bucket Module
Bucket Module
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
45.00 € 1.356 Sk
Pekný doplnok k ihriskám, vý?ah na prenos vemi dôležitých vecí a hra?iek medzi poschodiami a ?alšia zábava pre deti.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Balcony modul
Balcony modul
PRIDAJ DO KOŠÍKA
235.00 € (7.080 Sk)
185.00 € 5.573 Sk
?a?ší doplnkový modul, ktorý môže doplni? bu? nový dom?ek, alebo už starší, aby deti mali stále nie?o nové na ich nádhernom ihrisku. Je vybavený ?alekoh?adom, zábradlím z dreva aj z tkaniny. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
MiniMarket modul
MiniMarket modul
PRIDAJ DO KOŠÍKA
270.00 € (8.134 Sk)
210.00 € 6.326 Sk
?a?ší doplnkový modul, ktorý môže doplni? bu? nový dom?ek, alebo už starší, aby deti mali stále nie?o nové na ich nádhernom ihrisku. Je to vlastne malý obchodík, vybavený dvierkami, strieškou a pultom. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.
Mini Picnic modul 160cm
Mini Picnic modul 160cm
PRIDAJ DO KOŠÍKA
 
250.00 € 7.532 Sk
Detský piknikový stolík je ideálne miesto na piknik pre Vaše deti v krásny slne?ný de?. Poskytuje priestor pre spolo?enské hry, kreslenie, malú detskú oslavu, kreatívne ?innosti a debatu v dobrej nálade. Pozvite malých priate?ov, pohostite ich a tešte sa z krásneho d?a. Pozostáva zo stolíka, dvoch lavi?iek, striešky s krásnou markízou a dvoma dvierkami na uskladnenie hra?iek. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov) a drevené profily. V cene nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?alšiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Maximálny po?et užívate?ov : 6. Maximálna hmotnos? jedného užívate?a je 50 kg. Vhodné pre deti od 3 do 10 rokov. Ve?kos?: 115 x 160 x 200 cm. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.