Lodge - MONTÁŽ

Lodge - MONTÁŽ

Fotogaléria

Lodge - MONTÁŽ

Montáž ihriska nie je v celkovej cene, je potrebné si ju objedna? osobitne. Montáž zah??a zmontovanie dom?eka, nainštalovanie príslušenstva, ktoré sú sú?as?ou základného balíka - krabice a osadenie na vybrané miesto. Nezah??a prípadé betónovanie, kone?nú povrchovú úpravu, prípadne iné práce.
ZNAČKA:Jungle Gym
ZARADENIE:ZOSTAVY IHRÍSK JUNGLE
DOSTUPNOSŤ:na objednávku (dodanie do 3 týžd?ov
CENA:130,00 €
3.916 Sk

Objednanie tovaru

ks   Späť Porovnať

Podrobný popis


Ďalšie príslušenstvo a doplnky

Lodge - zostava
Lodge - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
635.00 € (19.130 Sk)
435.00 € 13.105 Sk
Priestranná veža, ktorá s ?alšími doplnkami ponúka pre Vaše deti roky záhradnej zábavy. Pod podestou tejto veže je pieskovisko, pri?om je veža doplnená o visiaci rebrík, ktorý spolu s drevený šikmým rebríkom dáva de?om možnos? lezenia z viacerých strán. Detskú hru doplní ?alekoh?ad a volant. Ideálna zostava pre vä?šie deti bez priestorového obmedzenia. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave LODGE má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Pôdorys má rozmery 1,40 x1,60m a výšku 2,90m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Milujú Vaše deti lezenie, šplhanie, šmýkanie, pieskové hrady? Vybrali ste im správnu zostavu! Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.