Hut - MONTÁŽ

Hut - MONTÁŽ

Fotogaléria

Hut - MONTÁŽ

Montáž ihriska nie je v celkovej cene, je potrebné si ju objedna? osobitne. Montáž zah??a zmontovanie dom?eka, nainštalovanie príslušenstva, ktoré sú sú?as?ou základného balíka - krabice a osadenie na vybrané miesto. Nezah??a prípadé betónovanie, kone?nú povrchovú úpravu, prípadne iné práce.
ZNAČKA:Jungle Gym
ZARADENIE:ZOSTAVY IHRÍSK JUNGLE
DOSTUPNOSŤ:na objednávku (dodanie do 3 týžd?ov
CENA:120,00 €
3.615 Sk

Objednanie tovaru

ks   Späť Porovnať

Podrobný popis


Ďalšie príslušenstvo a doplnky

Hut - zostava
Hut - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
502.00 € (15.123 Sk)
330.00 € 9.942 Sk
Kompaktná veža HUT je prestrešená vinylovou strechou, poskytujúcou ochranu pred slnkom v horúcom lete a aj pred daž?om. Podesta môže by? prichytená v dvoch výškach (1.25 alebo 1.45 m) pre malú alebo ve?kú šmýka?ku. Deti môžu využi? priestranné pieskovisko tvoriace dno zostavy. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave HUT má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie a mladšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné, nie je preto problém ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Je však vhodná aj pre vä?šie deti, poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Zostava je štandardne dodávaná s nižšou šmýka?kou, na vyžiadanie je možné doda? vyššiu Pôdorys má rozmery 1,20 x1,20m a výšku 2,90m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Vaše deti Vás budú za tento dar?ek milova?! Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.