Farm - MONTÁŽ

Farm - MONTÁŽ

Fotogaléria

Farm - MONTÁŽ

Montáž ihriska nie je v celkovej cene, je potrebné si ju objedna? osobitne. Montáž zah??a zmontovanie dom?eka, nainštalovanie príslušenstva, ktoré sú sú?as?ou základného balíka - krabice a osadenie na vybrané miesto. Nezah??a prípadé betónovanie, kone?nú povrchovú úpravu, prípadne iné práce.
ZNAČKA:Jungle Gym
ZARADENIE:ZOSTAVY IHRÍSK JUNGLE
DOSTUPNOSŤ:na objednávku (dodanie do 3 týžd?ov
CENA:190,00 €
5.724 Sk

Objednanie tovaru

ks   Späť Porovnať

Podrobný popis


Ďalšie príslušenstvo a doplnky

Farm - zostava
Farm - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
887.94 € (26.750 Sk)
675.00 € 20.335 Sk
Nadštandardná kompaktná veža FARM je dvojúrov?ová zostava s dvoma šmýka?kami, je prestrešená s vyššou aj s nižšou šmýka?kou s lanom, rebríkom a dokonca aj horolezeckou stenou na lezenie. Pieskovisko so sie?kou proti ma?kám je samozrejmos?ou, nadštandard je lavi?ka na sedenie a hranie. Je ideálna pre vä?šie deti a pre priestor, kde sa po?íta s viac de?mi (od cca 4 - 5 rokov). Je tak prepracovaná a bohatá na výbavu, že ešte možným rozšírením by mohol by? Swing, resp.Monkey modul. Je možné ju však rozšíri? o všetky dostupné moduly. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ky k zostave FARM sú dve: jedna má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Pre vä?šie deti poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Druhá šmýka?ka má horný bod (podestu) vo výške 1,25 m, preto ju odporú?ame aj pre menšie a mladšie deti, ktoré ešte nie sú plne samostatné. Možnos? dodania oboch šmýka?iek vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Nie je problém doda? iba jednu šmýka?ku pod?a želania, cena sa následne zníži o nedodanú. Pôdorys má rozmery 1,80 x 3,60m a výšku 3,20m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Vaše die?a ešte nikdy nedostalo lepší dar?ek! Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo.Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.