Chalet - MONTÁŽ

Chalet - MONTÁŽ

Fotogaléria

Chalet - MONTÁŽ

Montáž ihriska nie je v celkovej cene, je potrebné si ju objedna? osobitne. Montáž zah??a zmontovanie dom?eka, nainštalovanie príslušenstva, ktoré sú sú?as?ou základného balíka - krabice a osadenie na vybrané miesto. Nezah??a prípadé betónovanie, kone?nú povrchovú úpravu, prípadne iné práce.
ZNAČKA:Jungle Gym
ZARADENIE:ZOSTAVY IHRÍSK JUNGLE
DOSTUPNOSŤ:na objednávku (dodanie do 3 týžd?ov
CENA:155,00 €
4.670 Sk

Objednanie tovaru

ks   Späť Porovnať

Podrobný popis


Ďalšie príslušenstvo a doplnky

Chalet - zostava
Chalet - zostava
PRIDAJ DO KOŠÍKA
744.50 € (22.429 Sk)
530.00 € 15.967 Sk
Kompaktná veža CHALET je prestrešená nová zostava s vyššou šmýka?kou (1,45 m) a s rebríkom. Je skuto?ne komfortná a bohatá na priestor. Pieskovisko je samozrejmos?ou, nadštandard je lavi?ka na sedenie a hranie. Zostava obsahuje aj detský ?alekoh?ad StarOscope. Je ideálna pre vä?šie deti (od cca 4 - 5 rokov). Ve?korysý pôdorys poskytuje bohatý priestor na rozmanité bláznivé ale bezpe?né detské hry. Každé aktívne die?a ocení možnosti, ktoré im touto zostavou umožníte, k tejto zostave je možné doplni? všetky moduly. Vaše deti budú na tomto ihrisku š?astné a spokojné. Zostava obsahuje sklada?ku (sadu komponentov), drevené profily a šmýka?ku. Šmýka?ka k zostave CHALET má horný bod (podestu) vo výške 1,45 m, preto ju odporú?ame pre deti, ktoré sú už plne samostatné a nie je potrebné ich prid?ža?, alebo kontrolova?. Poskytuje zábavnú jazdu a rados? z pohybu. Možnos? dodania vo farbe žltá, modrá, zelená a ?ervená. Šmýka?ka je "zvlnená" pre zábavnejšiu jazdu. Samozrejmos?ou je sie?ka na pieskovisko proti ma?kám. Pôdorys má rozmery 2,00 x3,90m a výšku 3,10m. CENA OBSAHUJE DOPRAVU PRIAMO K VÁM DOMOV! V cene zostavy nie je zahrnutá montáž. Drevené profily sú z borovicového dreva, tlakovo naimpregnovaného skalicovým základom. To spôsobuje jemné zafarbenie do zelenomodra, ktoré pôsobením slnka vybledne a drevo zostáva v prírodnej farbe. Impregnácia môže zreagova? so živicou z dreva, ktoré taktiež vybledne. Odporú?ame ešte ?a?šiu povrchovú úpravu vhodnú na drevo. Ihriská Jungle Gym sú certifikované na privátne použitie.